Cookiebeleid en Privacy Statement sevencouches

Dit is het Privacy Statement van sevencouches. Om je goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt sevencouches je persoonsgegevens.

sevencouches acht een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Je persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Je kunt erop rekenen dat je gegevens bij sevencouches veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft sevencouches een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor je op een rijtje gezet hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Je kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, voor welke doeleinden, wie jouw gegevens mag inzien, hoe wij je gegevens bewaren, aan wie wij je gegevens doorgeven en welke invloed je daarop zelf kunt uitoefenen.


Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat ben jij. Bij persoonsgegevens kun je denken aan naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij als je bijvoorbeeld een formulier invult, een e-mail stuurt of met ons belt. Ook als je de website van sevencouches bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of cookie.

Op het moment dat je persoonsgegevens door jezelf of door een derde met sevencouches worden gedeeld, verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen en gebruiken.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die sevencouches van jou (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt sevencouches persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van sevencouches bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van sevencouches. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van sevencouches.


sevencouches verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

Contactformulieren

Het verwerken van contactformulieren die door websitebezoekers worden ingevuld en verzonden zodat contact opgenomen kan worden met de bezoeker.

Bij de verwerking zullen je naam, e-mailadres en IP-adres worden opgeslagen.

Hoe gaat sevencouches met je persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018, betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Veilig

Om je privacy en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen, treft sevencouches passende technische en organisatorische maatregelen:

  • Maatregelen waarbij sevencouches voorzieningen zal treffen voor een adequate toegangsbeveiliging tot de persoonsgegevens, zodat alleen geautoriseerde personen toegang hebben. sevencouches verleent alleen toegang tot de persoonsgegevens via op naam gestelde accounts, waarbij het gebruik van die accounts adequaat gelogd wordt en waarbij de betreffende accounts alleen toegang geven tot die persoonsgegevens waartoe de toegang voor de betreffende persoon noodzakelijk is;

  • Maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag, verwerking, toegang of openbaarmaking;

  • Maatregelen om zwakke plekken te identificeren ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in de systemen die worden ingezet voor het verlenen van de diensten aan verantwoordelijke;

  • Het beveiligen van de diensten door gebruik van een SSL-toegangscertificaat, welke verantwoordelijke verplicht is te gebruiken.

Hoelang bewaren we je gegevens?

sevencouches bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken je persoonsgegevens uitdrukkelijk NIET aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer je ons hiervoor je toestemming hebt gegeven.

Persoonlijk contact met sevencouches

Veel contacten tussen jou en sevencouches verlopen via formulieren, e-mail of social media. Persoonsgegevens die je daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Bezoek aan de website van sevencouches

Als je onze website bezoekt, registeren we je IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder lees je waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met je IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als je internet gebruikt met je mobiele telefoon. Zonder IP-adres kun je niet internetten. sevencouches houdt IP-adressen bij om je te behoeden voor internetfraude.

Wat doen we met je bezoekgegevens?

Op de websites van sevencouches worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van sevencouches klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers.Als je onze website gebruikt, ga je akkoord met ons cookiebeleid.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om gegevens te laten rectificeren als je gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heb je het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als je gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Recht op gegevensverwijdering

Daarnaast heb je het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer je gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, je bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer jouw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van je te bewaren.

Over dit Privacy Statement

sevencouches kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 7 februari 2019.


Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op. 

sevencouches
Mardou van Kuilenburg

mardou@sevencouches.nl
06 34516999